گن بازو

خانه/گن بازو
 • گن بازو BL

  3,000,000 تومان
  گن بازوی رینی با نوار نگهدارنده از جلو با 3 ردیف قزن که باعث ایجاد بیشترین فشار در قسمت های بازو، پشت ، زیر بقل و سینه می شوند. مناسب برای عمل های
  • براکیوپلاستی
  • لیفت بازو
  • ساکشن بازو
  • ساکشن پشت
  • ماموپلاستی
  • پروتز سینه
 • گن بازو UCS

  1,500,000 تومان
  گن بازوی رینی با نوار با سه ردیف قزن از پشت که باعث ایجاد بیشترین فشار در قسمت  بازو می شوند. مناسب برای عمل های
  • براکیوپلاستی

  • لیفت بازو

  • ساکشن بازو

 • گن بازو WAA

  2,500,000 تومان
  گن بازوی رینی با نوار نگهدارنده از جلو با 3 ردیف قزن که باعث ایجاد بیشترین فشار در قسمت های بازو، پشت و زیر بقل می شوند. مناسب برای عمل های
  • براکیوپلاستی

  • لیفت بازو

  • ساکشن بازو

  • ساکشن پشت