در حال بارگذاری ...

فروشگاه کامل با نوار کناری

خانه/فروشگاه کامل با نوار کناری
 • سوتین مخصوص A1

  3,000,000 تومان
  سوتین مخصوص رینی با سه ردیف قزن که باعث ایجاد بیشترین فشار در قسمت های پشت ، زیر بقل و سینه می شوند. مناسب برای عمل های
  • ساکشن پشت
  • ماموپلاستی
  • پروتز سینه
 • سوتین مخصوص A3

  3,000,000 تومان
  سوتین مخصوص پروتز سینه رینی با سه ردیف قزن از جلو و همچنین نوار نگهدارنده پروتز سینه قابل تنظیم ، باعث ایجاد بیشترین فشار در قسمت های پشت ، زیر بقل و سینه می شوند. مناسب برای عمل های
  • ساکشن پشت
  • ماموپلاستی
  • پروتز سینه
 • سوتین مخصوص AL

  3,000,000 تومان
  سوتین مخصوص رینی با سه ردیف قزن که باعث ایجاد بیشترین فشار در قسمت سینه می شود. مناسب برای عمل های
  • ماموپلاستی
  • پروتز سینه
 • گن بازو BL

  3,000,000 تومان
  گن بازوی رینی با نوار نگهدارنده از جلو با 3 ردیف قزن که باعث ایجاد بیشترین فشار در قسمت های بازو، پشت ، زیر بقل و سینه می شوند. مناسب برای عمل های
  • براکیوپلاستی
  • لیفت بازو
  • ساکشن بازو
  • ساکشن پشت
  • ماموپلاستی
  • پروتز سینه
 • گن بازو UCS

  1,500,000 تومان
  گن بازوی رینی با نوار با سه ردیف قزن از پشت که باعث ایجاد بیشترین فشار در قسمت  بازو می شوند. مناسب برای عمل های
  • براکیوپلاستی

  • لیفت بازو

  • ساکشن بازو

 • گن بازو WAA

  2,500,000 تومان
  گن بازوی رینی با نوار نگهدارنده از جلو با 3 ردیف قزن که باعث ایجاد بیشترین فشار در قسمت های بازو، پشت و زیر بقل می شوند. مناسب برای عمل های
  • براکیوپلاستی

  • لیفت بازو

  • ساکشن بازو

  • ساکشن پشت

 • نوار نگه دارنده سینه رینی یا الیاف نرم کشی با عرض ده سانت مناسبترین گزینه برای اعد از عمل جراحی سینه می باشد. مناسب برای عمل های
  • پروتز سینه