سوتین مخصوص مامو پلاستی

Model: A1
Code: WAB-FHO

هزار تومان۱,۵۰۰هزار تومان۱,۹۰۰

سوتین شرکت رینی با ایجاد فشار یکنواخت و استاندارد در سینه ها و ثابت نگهداشتن سینه هاباعث کاشد کبودی و درد در ناحیه عمل شده می شود و در نتیجه باعث تسریع در بهبودی فرد می شود.

مناسب برای عمل های:

  • لیفت سینه
  • کوچک کردن سینه
  • ماموپلاستی
  • پروتز سینه
  • لیپوماتیک،بادی جت، لیپوساکشن

نواحی پوشش دهی: سینه،زیر بغل، پشت

بهترین زمان برای استفاده:
 بلافاصله بعد از جراحی تا حداقل 4 هفته بعد از جراحی |  قابل استفاده در تمام ساعات شبانه روز

Proudly Made in the USA